Revitalizacija Pašnjaka u SRP ,,Slano kopovo’’

U sklopu aktivnosti projekta  – Aktivne mere zaštite i unapređenje funkcionalnosti vizitorskog centra u SRP ,,Slano kopovo’’- , a koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, početkom novembra je realizovana  prva faza revitalizacije staništa i uklanjanja invazivnih vrsta na severnom pašnjaku u SRP ,,Slano kopovo”. Continue reading