JAVNA RASPRAVA za Plan upravljanja SRP ,,Slano kopovo” za period 2020-2029. održaće se u petak, 18.09.2020. sa početkom u 16h u prostorijama lovačkog doma, Sonje Marinković 29, Novi Bečej.

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenoj prostoriji i držanje socijalne distance!

OBAVEŠTENJE O STAVLJANJU NA JAVNI UVID NACRTA PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „SLANO KOPOVO“ ZA PERIOD 2020 – 2029.

,,Lovačko udrženje Novi Bečej’’ iz Novog Bečeja, Upravljač zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Slano kopovo“, saglasno članu 54. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/16 i 95/2018 – dr. zakon), u cilju obezbeđivanja učešća javnosti, stavlja na javni uvid nacrt Plana upravljanja Specijalnim rezervatom prirode „Slano kopovo“ za period 2020–2029. godine. Javni uvid trajaće od dana 22.07.2020. do 22.08.2020. godine. Materijal je dostupan u štampanom obliku u prostorijama Upravljača ,,Lovačko udrženje Novi Bečej’’, Sonje Marinković 29, Novi Bečej) kao i u elektronskom obliku na sajtu upravljača www.srpslanokopovo.com.

,,Lovačko udrženje Novi Bečej’’ iz Novog Bečeja poziva javnost da izvrši uvid u pomenuti nacrt Plana upravljanja i najkasnije do 22.08.2020. dostavi mišljenja, primedbe i predloge u pisanom obliku na adresu Upravljača: ,,Lovačko udrženje Novi Bečej’’, Sonje Marinković 29, Novi Bečej ili elektronskom poštom na adresu ludruzenje@yahoo.com. Kontakt telefon Upravljača je 023/ 771-076 (,,Lovačko udrženje Novi Bečej’’, Sonje Marinković 29, Novi Bečej.

нацрт План-2020-2029