Védelmi rendszer

A rezervátum össz területe 976,4489 ha. . A Sós kopo rezervátum területe három védelmi fokra lett felosztva.Az egész rezervátum területén tilos:

  1. Hidromelorációs munkálatok, kútak furrása, kanálisok épitése, őntőzőrendszerek felállitása, és más munkálatok, kivéve azok a munkák melyek az őko rendszer fenmaradását biztositják.
  2. Kutatások, és olyan munkálatok végzése melyek megváltoznák a rezervátum legfontosabb értékeit.
  3. Épúletek épitése, kivéve a pásztor gunyhókat
  4. Sertés legeltetés
  5. Fásitás
  6. Hulladék tárolok nyitása és a hulladék lerakása
  7. Vadászat, kivéve a kártevők vadászata

Az első foku védett terúleten végrehajtanak a törvény által megállapitott intézkedéseket amelyek a környezet védelemre vonatkoznak és különleges intézkedések a természeti kincsek megvédése érdekében. Szigorú védelem  van  megállapitva, ás ennek  értelmében korlátozva vannak a munkálatok és aktivitások a tudományos vizsgálatokra,  a természeti folyamatok követése korlátolt látogatások  nevelési célokbol.Az elsö fokú terület 217,1367 ha éspedig a Sós kopo vizi területe a parti nádasokkal és a Postás kopo.

A másodfokú védett területen szigoruan tilos:

  1. A másodfokú védett területeken szigorúan.felügyelett alatt van a természeti kincsek használata, mig az aktivitások csak abban a mennnyiségben végezhetőek amelyek lehetővé teszik a helyzet javulását és a természeti források bemutatását, ugy hogy ne veszélyeztessék őket.
  2. 100 méterre a vizi terület felé a juhok legeltetése és a házi állatok terelése április 1 től julis 1 ig a madár fészkelés ideje alatt.
  3. Fükaszálás július 15 ig.

A másodfokú védett terület 220, 0667 ha fekszik, és magába foglalja a legelőket a rezervátum északi és déli részén és a két kopó kőzőtt.

A harmad fokú vádett területen biztositva van a megmüvelhető főldterületek folyamatos átváltoztatása legelőkké, kártevők redukálása,  a jármüvek és emberek mozgása, a nádasok felujjitása a mútrágy és a nővényvédő szerek korlátolt és szelektiv hasznélatuk.

A harmadfoku védett terület 539, 2455 ha fekszik és magába foglalja a megmüvelhető főldterületeket.

Sl 1