Položaj

Slano kopovo se nalazi severoistočno od Novog Bečeja, od koga je u pravoj liniji udaljeno 5 km. Omeđeno je putevima Novi Bečej – Novo Miloševo i Novi Bečej – Bašaid. Ovo su istovremeno i prilazni putevi na severnom i južnom ulazu u rezervat.

Slano kopovo obuhvata polulučnu, izduženu depresiju pravca severozapad – jugoistok.

Po Griniču se nalazi između 45° 37’ 02’’ N i 45° 38’ 39’’ N severne geografske širine, i 20° 10’ 42’’ E i 20° 14’ 58’’ E istočne geografske dužine a centralna koordinata se nalazi u tački 45° 37’ 51’’ N i 20° 12’ 40’’ E (Gaus – Kriger 5054.300/7438.500). Minimalna nadmorska visina prirodnog dobra uznosi 76,6 mnv a maksimalna 86,8 mnv.