Posete

Svaku posetu je potrebno najaviti minimalno 48 časova ranije upravljaču – ,,Lovačko udruženje Novi Bečej’’ na telefon 023/771-076 do 13 časova radnim danima ili na mail ludruzenje@yahoo.com.

Poseta obuhvata šetnju kroz rezervat duž zapadne granice rezervata do osmatračnica odakle mogu da se posmatraju ptice. Staza je obeležena edukativno – informativnim tablama, dok će Vam stručna služba – vodič biti na raspolaganju za detaljniju prezentaciju rezervata. U rezervatu postoji vizitorski centar gde se može dobiti promotivni materijal, pogledati izložba slika i prirodnjačka postavka.

Postoje dve opcije za šetnju kroz rezervat i to:

  1. Duža, koja počinje od ulaza sa južne strane (Bašaidski put), u trajanju od oko 45-60 minuta
  2. Kraća, koja počinje od ulaza sa severne strane (Novomiloševački, Kikindski put), u trajanju od 20 minuta

Za posetu se plaćaju naknade koje su regulisane Odlukom o naknadama u SRP ,,Slano kopovo’’.

Cene ulaznica su sledeće:

  1. Ulaznica odrasli – 100 rsd
  2. Ulaznica deca do 18 godina – 50 rsd

Od obaveze plaćanja naknade, oslobađaju se sledeće kategorije: lokalno stanovništvo Opštine Novi Bečej, stalno zaposleni kod Upravlјača, fizička lica koja obavlјaju poslove ili vrše službene radnje u rezervatu, lica sa invaliditetom i posebnim potrebama, deca do osam godina i penzioneri preko 70 godina života.