Revitalizacija Pašnjaka u SRP ,,Slano kopovo’’

U sklopu aktivnosti projekta  – Aktivne mere zaštite i unapređenje funkcionalnosti vizitorskog centra u SRP ,,Slano kopovo’’- , a koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, početkom novembra je realizovana  prva faza revitalizacije staništa i uklanjanja invazivnih vrsta na severnom pašnjaku u SRP ,,Slano kopovo”.

Aktivnost se realizovala u saglasnosti sa merama i uslovima zaštite prirode, kada je uklonjeno oko 0,5 ha obrasle vegetacije na datom lokalitetu .

U sklopu druge faze revitalizacije, predviđeno je uklanjanje obrasle trske u Poštinom kopovu, kada će se otvoriti prirodna ,,oka’’, koja su usled ekspanzije trske u potpunosti zarasla. Na ovaj način se izgubilo stanište otvorene vode u ovom delu rezervata koje je pogodovalo patkama, guskama, čapljama, gnjurcima i mnogim drugim vrstama ptica, a realizacijom ove aktivnosti će se otvoriti novo stanište za mnoge vrste ptica.