Sisari

Sorex minutus – mala rovčica je najmanji predstavnik familije Sorecidae u Srbiji. Areal vrste obuhvata celu Evropu, osim Islanda, sredozemnih ostrva i Pirinejskog poluostrva. Mala rovčica je stanovnik suvih staništa, u Panonskoj niziji nastanjuje i polja a u planinskim predelima se nalazi do gornje granice šume. U Vojvodini je registrovana na podučju Fruške gore, Deliblatske peščare, Vršačkog brega, uz Tisu i Dunav. Slano Kopovo predstavlja prvi nalaz male rovčice na slatinskim terenima.

Spermophilus citellus – tekunica nalazi se na IUCN listi kao ranjiv takson. Stanovnik je suvih pašnjaka i utrina. Nastanjuje celo područje Vojvodine kao i planinske pašnjake istočne Srbije. Ugrožavajući faktor je nestanak staništa i sve manje prisutno pašarenje ovcama. Ova vrsta je jedna od najugroženijih u celoj Panonskoj niziji. Visoka brojnost tekunice, registrovana na Slanom kopovu 1974. godine, značajno je smanjena narednih godina. Na Slanom kopovu zauzima površine pod pašnjacima na južnom kraku rezervata.