Upravljanje

Uredbom Vlade Republike Srbije, objavljene u ,,Službenom glasniku RS’’ od 28.12. 2001., za upravljača Specijalnim rezervatom prirode ,,Slano kopovo’’ se postavlja ,,Lovačko udruženje Novi Bečej’’. U obavljanju poslova upravljanja rezervatom, upravljač obezbeđuje sprovođenje propisanih režima zaštite, očuvanje i održavanje prirodnog dobra, obezbeđuje obeležavanje zaštićenog prirodnog dobra, unutrašnji red i čuvarsku službu, donosi i obezbeđuje izvršenje srednjeročnih i godišnjih programa zaštite. Posebno, donošenjem akta o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi, upravljač kontroliše način i kretanje kao i boravak posetilaca, korišćenje prostora i objekata, postavljanje informativnih i drugih oznaka, sprovodi edukativne programe, razvija održiv vid turizma, obezbeđuje sprovođenje naučno – istraživačkih, vaspitno – obrazovnih, kulturnih, informativno – promotivnih i drugih aktivnosti.

Svi korisnici, fizička ili pravna lica, prilikom izrade planova, osnova, programa, projekata, radova i aktivnosti, koja na bilo koji način imaju uticaja na prirodne resurse rezervata, dužni su da postupaju u skladu sa članom 8. i 9. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS” бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispr. и 14/2016) u smislu pribavljanja Rešenja o uslovima zaštite prirode koje izdaje nadležni Zavod za zaštitu prirode ( Pokrajiniski zavod za zaštitu prirode, Radnička 20a, Novi Sad). Svi korisnici se mogu upututi u prostorije upravljača kako bi se rešile sve nedoumice oko podnošenja i postupanja po uslovima zaštite prirode.

Takođe, za radove i aktivnosti, odnosno izvođenje projekata  za koje se ne sprovodi procena uticaja na životnu sredinu, a koji mogu imati uticaj na vrednosti i obeležja zaštićenog područja, izvođač radova, odnosno nosilac projekta, dužan je da od Zavoda za zaštitu prirode pribavi akt o uslovima i merama zaštite prirode – Član 57 Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS” бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispr. и 14/2016). Sve planirane aktivnosti, odnosno izvođenje projekata, nosilac projekta dužan je da pismeno prijavi upravljaču zaštićenog područja.

Prostorije ,,LU Novi Bečej’’ se nalaze u ulici Sonje Marinković 29 u Novom Bečeju.

Kontakt telefon 023/771-076,

e-mail: ludruzenje@yahoo.com.