Obuka o Poznavanju Pravilnika o Unutrašnjem Redu i Čuvarskoj Službi u SRP ,,Slano Kopovo”

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se obuka o poznavanju Pravilnika o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi u SRP ,,Slano kopovo” održati u dva navrata – 09. i 10.07.2015. i 13. i 14.07.2015. Obuka će se održati u prostorijama ,,Lovačkog Udruženja Novi Bečej”  u ulici Sonje Marinković 29, Novi Bečej sa početkom u 9 časova. Continue reading

Revitalizacija Pašnjaka u SRP ,,Slano kopovo’’

U sklopu aktivnosti projekta  – Aktivne mere zaštite i unapređenje funkcionalnosti vizitorskog centra u SRP ,,Slano kopovo’’- , a koji je finansiran sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, početkom novembra je realizovana  prva faza revitalizacije staništa i uklanjanja invazivnih vrsta na severnom pašnjaku u SRP ,,Slano kopovo”. Continue reading