Izgrađeni pristupni putevi rezervatu

Projektom Rehab NatCult Heritage koji realizuju Opština Novi Bečej i grad Šandorfalva, u okviru InterReg programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, predviđena je izgradnja pristupnih puteva Specijalnom rezervatu prirode ,,Slano kopovo”.

Sa radovima je otpočeto u junu mesecu a isti su završeni tokom jula. Ukupno je izgrađeno 1425 m prstupnih puteva od tucanika, na dve lokacije. Prva obuhvata prilaz sa severne strane, odnosno sa isključenja sa Miloševačkog puta i predstavlja kraću deonicu od 425 metara sa proširenjem i okretištem za autobuse. Druga, duža deonica obuhvata prilaz rezervatu sa južne strane, odnosno isključenje sa Bašaidskog puta, ukupne dužine 1000 m.

Postojeći atarski putevi su bili u vrlo lošem stanju, pogotovo u jesenjim i prolećnim mesecima kada je zbog blatišta pristup rezervatu i delovima atara koji se oslanjaju na date puteve bio vrlo otežan, nekada i praktično nemoguć. Na ovaj način, svim korisnicima ovog prostora, poljoprivrednicima, turistima, stručnoj, poljočuvarskoj, lovočuvarskoj i čuvarskoj službi je znatno olakšan.