Predstojeće kreativne radionice na Slanom kopovu

U okviru projekta Rehab NatCult Heritage, u sredu i četvrtak, 17. i 18. aprila 2019., biće organizovane kreativne radionice za decu osnovnih škola iz Novog Bečeja.

Edukativni rad sa decom na prostoru Specijalnog rezervata prirode “Slano kopovo’’ je pravac u kom se razvijao rezervat usled čega je i postao mesto gde deca, uz pažljivo osmišljene sadržaje, mogu da razvijaju svoju kreativnost, percepciju sveta oko sebe i ekološku svest. 

U sklopu radionica koje se organizuju u saradnji sa Opštinom Novi Bečej, planirano je da se deca upoznaju sa prirodnim, kulturnim i tradicionalnim vrednostima ovog područja, te će u okviru istih imati priliku da se kreativno izraze kroz pravljenje suvenira od prirodnih materijala, igraju se na način kako su se deca nekada igrala, upoznaju se sa prirodnim
bogatstvom područja Specijalnog rezervata prirode ,,Slano kopovo’’. Takođe, pored saznanja o vrednostima SRP “Slano kopovo”, deca će se upoznati i sa pravilima ponašanja u ovakvim zaštićenim prirodnim prostorima i dobiti smernice šta je dozvoljeno, a šta je to što narušava ekosistem ovog prirodnog dobra. 

Program radionica možete pogledati ovde